Compromís denuncia la mercantilització de la política de prevenció del VIH/SIDA

Ferri: “El Consell vol precaritzar la política de prevenció del VIH convertint-la en un negoci i per això convoca un concurs on el preu determina el 80% de la puntuació”.

El portaveu adjunt de Compromís, Fran Ferri, ha criticat la licitació del servei de “Activitats de col·laboració per a la prevenció del VIH/SIDA i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) realitzada per la Conselleria de Sanitat. Aquest servei era prestat per entitats sense ànim de lucre mitjançant convenis i convocatòries d’ajudes fins que la conselleria va anunciar el canvi de metodologia a un concurs obert on podran participar empreses.

El plec de la licitació estableix un import màxim de 80.000 euros (sense iva) dividit en tres lots corresponents a les províncies, i uns criteris d’adjudicació en els quals es valora en un 80% el preu oferit, en un 10% la possibilitat de realitzar més activitats de les contemplades i en només un 10% la qualitat tècnica del projecte. A més estableix un aval del 5% per a l’adjudicatària.

Per al diputat Fran Ferri, “amb aquesta ponderació de criteris queda clara la intenció del Consell: realitzar una nova retallada a les polítiques de prevenció del VIH/SIDA i altres ITS mitjançant un concurs on només el 10% de la puntuació depèn de la qualitat tècnica del projecte. Estem davant d’una nova mostra de com el govern del PP entén la salut, com un negoci on poder traure profit i on poc importa la qualitat de l’atenció”.

“Des de Compromís defensem que es compte amb els col·lectius i organitzacions sense ànim de lucre que porten dècades col·laborant en la prevenció del VIH. La seua experiència i la seua especialització en els sectors més afectats pel repunt de les infeccions és el que necessitem. No podem permetre que la Conselleria de Sanitat prescindisca de la seua vàlua per a fer negoci amb una política tan important com la prevenció del VIH” ha conclòs Ferri.

El Grup Parlametari Compromís presentarà iniciatives parlamentàries per a forçar la rectificació del Consell i el reforçament de la política de prevenció.


Compromís denuncia la mercantilización de la política de prevención del VIH / SIDA

Ferri: “El Consell quiere precarizar la política de prevención del VIH convirtiéndola en un negocio y por ello convoca un concurso donde el precio determina el 80% de la puntuación”.

El portavoz adjunto de Compromís, Fran Ferri, ha criticado la licitación del servicio de “Actividades de colaboración para la prevención del VIH / SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) realizada por la Conselleria de Sanidad. Este servicio era prestado por entidades sin ánimo de lucro mediante convenios y convocatorias de ayudas hasta que la conselleria anunció el cambio de metodología en un concurso abierto donde podrán participar empresas.

El pliego de la licitación establece un importe máximo de 80.000 euros (sin iva) dividido en tres lotes correspondientes a las provincias, y unos criterios de adjudicación en los que se valora en un 80% el precio ofrecido, en un 10% la posibilidad de realizar más actividades de las contempladas y en sólo un 10% la calidad técnica del proyecto. Además establece un aval del 5% para la adjudicataria.

Para el diputado Fran Ferri, “con esta ponderación de criterios queda clara la intención del Consell: realizar un nuevo recorte en las políticas de prevención del VIH / SIDA y otras ITS mediante un concurso donde sólo el 10% de la puntuación depende de la calidad técnica del proyecto. Estamos ante una nueva muestra de cómo el gobierno del PP entiende la salud como un negocio donde poder sacar provecho y donde poco importa la calidad de la atención”.

“Desde Compromís defendemos que se cuente con los colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro que llevan décadas colaborando en la prevención del VIH. Su experiencia y su especialización en los sectores más afectados por el repunte de las infecciones es lo que necesitamos. No podemos permitir que la Conselleria de Sanidad prescinda de su valía para hacer negocio con una política tan importante como la prevención del VIH”, ha concluido Ferri.

El Grupo Parlametari Compromís presentará iniciativas parlamentarias para forzar la rectificación del Consell y el reforzamiento de la política de prevención.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *